Fz Thư Pháp

Font thư pháp đẹp và mới nhất do fontzin thiết kế: bao gồm: thư pháp tiểu tự, thư pháp lão trọc, thư pháp bút bi….

Font Thư pháp Tiểu Tự » Cập nhật 2022

Font Thư pháp Tiểu Tự » Cập nhật 2022

Bộ font Thư pháp Tiểu tự phỏng theo xu hướng viết thư pháp bằng bút lông nhỏ. Font hỗ trợ nhiều ứng dụng và được căn chỉnh hợp lý để có thể sử dụng theo cách căn bản nhất là Gõ chữ.