Ký tự đặc biệt trong các phông chữ đẹp, là những kiểu chữ có thể thay thế cho chữ cái thường khi ta gõ.

Để thực hiện đổi kiểu chữ với các phần mềm khác nhau sẽ có các thao tác riêng, tuy nhiên bằng một cách nào đó chúng ta thực hiện 10 bước sau để có kiểu chữ đẹp trong một bộ font dạng opentype.

Giới ký tự đặc biệt trong font opentype

Ký Tự Đặc Biệt Trong Font
10 Cách Dùng Ký Tự Mở Rộng (Glyphs) Đặc Biệt Trong Font.

Ký tự đặc biệt được đề cập trong bài viết này là những kiểu chữ đẹp của một ký tự cơ bản như a b c, được thêm vào phần mở rộng của font. Những ký tự này có thể được thêm mã Unicode private (PUA) hoặc không được thêm mã. Vì vậy mỗi font chữ của nhà thiết kế riêng sẽ có cách sử dụng những ký tự mở rộng (glyphs) riêng.

10 Cách Dùng Ký Tự Đặc Biệt (Glyphs) Trong Font &Raquo; 1

Bài viết này admin muốn giới thiệu đến các bạn 10 cách dùng thường được áp dụng để có thể đổi kiểu chữ đẹp trong font.