font game

Tổng hợp toàn bộ font làm game được thiết kế bởi FontZin. Font phù hợp cho các thể loại game kiếm hiệp, tiên hiệp và hỗ trợ Tiếng Việt đầy đủ.