License

Dưới đây là thông tin License (giấy phép) bản quyền sử dụng font và các tài nguyên trên trang web FontZin

1. License Đối với Font Việt hóa

Fontzin không giữ và không cấp phép bản quyền cho toàn bộ Font Việt Hóa đã chia sẻ trên trang web fontzin.com./. Bạn muốn sử dụng font với quyền thương mại vui lòng liên hệ tác giả hoặc nhà phát hành bộ font đó để mua License.

Font Việt hóa bởi team fontzin có những đặc đểm nhận dạng và điều kiện sau:

 • Font chỉ sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại.
 • Team đặt tên font bắt đầu bằng Fz-xfont Ví dụ Fz-Sign.
 • Tất cả các font Việt hóa đều chia sẻ với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Tất cả các hành vi sử dụng trái mục đích chia sẻ của FontZin bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. License Font Thiết kế bởi FontZin

Đối với Font thiết kế bởi FontZin: Khi bạn sử dụng font được phát hành bởi FontZinTeam sẽ chia thành 2 hình thức cấp phép.

 1. Font Free: Có thể được sử dụng làm thương mại hoặc sử dụng với mục đích cá nhân tùy vào từng bộ font chia sẻ, mỗi bộ sẽ có điều kiện đi kèm.
 2. Font bản quyền: Đây là những font trên cửa hàng FontZin, trong từng sản phẩm có thể được chia làm 2 loại giấy phép.
  • 2.1 Giấy phép cá nhân: Những bộ font bạn mua kèm giấy phép này sẽ được sử dụng làm thương mại dành cho các dự án của cá nhân, hoặc dự án của bạn cho đối tác.
  • 2.2 Giấy phép công ty: Những bộ font mà bạn hoặc công ty, tổ chức mua kèm giấy phép này: công ty, tổ chức đó sẽ được quyền sử dụng font cho tất cả các dự án của công ty hoặc dự án công ty thực hiện cho đối tác, ngoài ra công ty còn được phân bổ font cho các thành viên trong công ty.

Lưu ý: Tuyệt đối không được trao đổi, mua bán font có bản quyền của FontZin với một bên thứ 3 nào khác vì bất cứ mục đích gì và bằng bất cứ hình thức nào. Nếu Team phát hiện được, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm theo luật bảo hộ bản quyền của pháp luật.

3. Chi tiết nội dung từng loại giấy phép (License)

3.1 Giấy phép được cấp các hình thức sau

 1. Hợp đồng mua font.
 2. Hợp đồng thuê khoán thiết kế.
 3. Hóa đơn điện tử mua hàng trên site fontzin.com.

3.2 Giấy phép cá nhân

Mua hàng lựa chọn giấy phép license cá nhân
Mua hàng lựa chọn giấy phép cá nhân

1. Được phép

 • Được phép sử dụng font vào các dự án hiện tại và tương lai của cá nhân.
 • Được phép nhúng font (thông qua hình ảnh, vẽ lại vector, nhúng vào các ấn phẩm số dạng document) khi chia sẻ file sản phẩm (không phải font) cho khách hàng.
 • Được phép sở hữu font từ thời điểm mua đến mãi mãi.
 • Được cung cấp các phiên bản cập nhật.

2. Nghĩa vụ

 • Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với fontzin và các bên liên quan.
 • Không được thay đổi bất cứ thông tin, thiết kế nào trong font.
 • Không được trao đổi, mua bán font với bên thứ 3.

3.3 Giấy phép Công ty

Mua hàng lựa chọn giấy phép license công ty
Mua hàng lựa chọn giấy phép công ty

Giấy phép này áp dụng đối với khách hàng là công ty, đã mua và sử dụng font do team fontzin thiết kế. Khi khách hàng lựa chọn giấy phép công ty sẽ có những quyền lợi sau:

1. Được phép

 • Được phép sử dụng font vào các dự án hiện tại và tương lai của công ty.
 • Được phép phân bổ font cho nhân viên thiết kế đang làm việc cho công ty.
 • Được phép nhúng font (thông qua hình ảnh, vẽ lại vector, nhúng vào các ấn phẩm số dạng document) khi chia sẻ file sản phẩm (không phải font) cho khách hàng.
 • Được phép sở hữu font từ thời điểm mua đến mãi mãi.
 • Được cung cấp các phiên bản cập nhật.

2. Nghĩa vụ

 • Đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với fontzin và các bên liên quan.
 • Không được thay đổi bất cứ thông tin, thiết kế nào trong font.
 • Không được trao đổi, mua bán font với bên thứ 3.

3.4 Giấy phép Full

License - 3
Lựa chọn giấy phép full khi mua hàng

Khi mua font với giấy phép bản full, khách hàng đồng thời được fontzin đảm bảo quyền lợi 2 giấy phép công ty và cá nhân, đồng thời khách hàng cũng phải đảm bảo nghĩa vụ đối với fontzin.