Dưới đây là 3 mã giảm giá không giới hạn sử dụng cho mọi người, hãy tận dụng nó để được ưu đãi nhé. MàFZ20PT GIẢM 20% cho toàn bộ font. Mà FZ30PT Giảm 30% cho đơn trên 500K. MàFZ40PT Giảm 40% cho đơn trên 1 triệu.