Quy tắc gõ font việt hóa
Blog |

Quy tắc gõ font Việt hóa

Để gõ ký tự đặc biệt hoặc ký tự thay thế bạn chỉ cần thực hiện theo các hướng dẫn sau để sử dụng Quy tắc gõ font việt hóa chia sẻ trên FontZin.