Ngày thứ 3 của tuần lễ font, FontZin xin giới thiệu đến các bạn bộ 2 font Việt hóa Sudenly và Bibalgoski có quy tắc gõ.

Giới thiệu Font Việt hóa Sudenly

Bộ font Sudenly là dạng brush mang phong cách cổ điển có nhiều glyph thay thế và rất đa dạng giúp bạn linh hoạt hơn trong thiết kế.

Font được phát hành bởi Septa Script năm 2020 và Việt hoá, kerning bởi admin Mỡ mỡ.

Hình ảnh font thế hiện qua các thiết kế của team Fz

Giới thiệu Font Việt hóa Bibalgoski có quy tắc gõ

Các bạn biết gần đây FontZin đã áp dụng quy tắc gõ vào font có nhiều ký tự đẹp mắt. Những bộ font này được Việt hóa và thêm cách gõ ký tự mở rộng nhằm giúp các bạn dễ thao tác với ký tự mở rộng hơn trong các ứng dụng thiết kế cũng như văn bản.

Các bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng quy tắc gõ (sử dụng ký tự mở rộng / Glyph thay thế trực tiếp trên điện thoại và máy tính).

Với phông chữ Bibalgoski cũng được admin Thái Hiếu Việt hóa full ký tự mở rộng và add thêm các gõ như trên vào bộ font này.

Font Bibalgoski Việt hóa ký tự mở rộng trong

Để các bạn có thể xem bên dưới để hình dung được bộ font này nhé. (Lưu ý những chữ bên dưới bạn có thể copy vào các phần mềm hoặc sử dụng theo hướng dẫn bên trên).

A1 B1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1.
A1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
a1 b1 c1 d1 đ1 e1 f1 g1 h1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1.
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.

Test font

Thêm số 1 sau mỗi chữ để thay thế glyph nhé.

V1iệt1 h1óa1 f1ont1

Hình ảnh demo font Bibalgoski

Link tải font

Nếu font hữu dụng đừng quên đánh giá sao hoặc bình luận bên dưới cho FontZin biết bạn nhé. Cảm ơn bạn!

Lưu ý sử dụng phông chữ miễn phí trên FontZin

  • Font chỉ sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại
  • Vui lòng tôn trọng quy tắc Team Fz – share link hoặc làm payment vui lòng để lại link bài viết này, cám ơn!

4.8/5 - (50 bình chọn)

Xem Font Việt hóa khác