Bạn muốn dễ dàng sử dụng ký tự mở rộng hãy tải ngay Font Việt hóa Brotherly để trải nghiệm nhé.

  • Font được add thêm quy tắc gõ chỉ cần thêm số 1 2 3 sau mỗi chữ là ra ký tự mong muốn.
  • Hỗ trợ đa nền tảng, tương thích với mọi phần mềm (Đã test thử trên các phần mềm edit ảnh bằng điện thoại như Picsart, Phonto…)
  • Font vẽ thêm nhiều ký tự mới theo phong cách thiết kế của bộ font siêu đẹp này.

Font Việt hóa Brotherly với nhiều ký tự mở rộng đẹp

Font Việt Hóa Brotherly
Font Việt hóa Brotherly

Dưới dây là bộ ký tự mở rộng của font bao gồm gốc + vẽ thêm. Toàn bộ đã được Việt hóa và thêm Quy tắc gõ bởi admin Đức Thủy

Mục đích ad thêm bộ ký tự vào bài viết nhằm giúp các bạn copy nhanh và không phát sinh lỗi như việc copy ở google drive.

Bộ ký tự mở rộng Font Brotherly

Font Siêu Đẹp Việt Hóa Brotherly
Font siêu đẹp Việt hóa Brotherly

A1 B1 C1 D1 Đ1 E1 F1 G1 H1 H2 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 T2 U1 V1 W1 X1 Y1 Y2 Z1
a1 c1 e1 f1 h1 i1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 r1 s1 t1 t2 t3 u1 v1 w1 x1 y1 z1
a2 a3 e2 e3 f2 h2 h3 k2 m2 v2 w2 w3 w4 w5 u2 đ1 đ2 g1 g2

Bộ ký tự mở rộng Font Brotherly đã Việt hóa

À1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ì1 Í1 Ĩ1 Ỉ1 Ị1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ì1 í1 ĩ1 ỉ1 ị1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.
à2 á2 ã2 ả2 ạ2 â2 ầ2 ấ2 ẫ2 ẩ2 ậ2 ă2 ằ2 ắ2 ẵ2 ẳ2 ặ2 è2 é2 ẽ2 ẻ2 ẹ2 ê2 ề2 ế2 ễ2 ể2 ệ2 ì2 í2 ĩ2 ỉ2 ị2 ù2 ú2 ũ2 ủ2 ụ2 ư2 ừ2 ứ2 ữ2 ử2 ự2 . à3 á3 ã3 ả3 ạ3 â3 ầ3 ấ3 ẫ3 ẩ3 ậ3 ă3 ằ3 ắ3 ẵ3 ẳ3 ặ3 è3 é3 ẽ3 ẻ3 ẹ3 ê3 ề3 ế3 ễ3 ể3 ệ3 ì3 í3 ĩ3 ỉ3 ị3

Test Font Brotherly

Demo Font Brotherly Việt Hóa Full Ký Tự + Quy Tắc Gõ
Demo Font Brotherly Việt hóa full ký tự + quy tắc gõ

Hướng dẫn gõ Glyph: Để gõ ký tự mở rộng bạn cần thêm số 1, 2, 3… sau mỗi chữ cái để thay đổi ký tự.

Quy tắc gõ khung demo bên dưới là: K1h2u1ng2 N1h2ậ2p T2iếng1 V1i2ệt1

K1h2u1ng2 N1h2ậ2p T2iếng1 V1i2ệt1

Tải Font Việt hóa Brotherly

Font Việt Hóa Brotherly
Font Việt Hóa Brotherly

Lưu ý sử dụng phông chữ miễn phí chia sẻ từ FontZin

  • Font chỉ sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại
  • Vui lòng tôn trọng quy tắc Team Fz, copy bài viết vui lòng để lại link bài viết này
  • Nếu bạn thiện chí có thể ủng hộ admin tại đây, cảm ớn bạn!
4.7/5 - (120 bình chọn)

Xem Font Việt hóa khác