Ngày thứ 3 của tuần lễ font, FontZin xin giới thiệu đến các bạn bộ 2 Font Việt hóa Sudenly và Bibalgoski có quy tắc gõ.

1. Font Việt hóa Sudenly

Bộ font Sudenly là dạng brush mang phong cách cổ điển có nhiều glyph thay thế và rất đa dạng giúp bạn linh hoạt hơn trong thiết kế. Font được phát hành bởi Septa Script năm 2020 và Việt hoá, kerning bởi admin Mỡ mỡ.

2. Font Việt hóa Bibalgoski có quy tắc gõ

Phông chữ Bibalgoski được admin Thái Hiếu Việt hóa full ký tự mở rộng và add thêm các gõ như trên vào bộ font này, bạn chỉ cần thêm số 1 hoặc 2 sau mỗi chữ cái là có thể sử dụng ký tự mở rộng của bộ font chữ này rồi.

3. Hình ảnh demo font

3.1 Demo Font Việt hóa Sudenly

3.2 Hình ảnh demo font Bibalgoski

3.3 Ký tự mở rộng trong font Bibalgoski Việt hóa

Để các bạn có thể xem bên dưới để hình dung được bộ font này nhé. (Lưu ý những chữ bên dưới bạn có thể copy vào các phần mềm hoặc sử dụng theo hướng dẫn bên trên).

A1 B1 D1 E1 F1 G1 H1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1.
A1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
a1 b1 c1 d1 đ1 e1 f1 g1 h1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1.
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.

3.4 Test font

Thêm số 1 sau mỗi chữ để thay thế glyph nhé.

V1iệt1 h1óa1 f1ont1

Link tải font chữ miễn phí

Lưu ý: Font chỉ sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại

Nếu font hữu dụng đừng quên đánh giá sao hoặc bình luận bên dưới cho FontZin biết bạn nhé. Cảm ơn bạn!

4.9/5 - (54 bình chọn)

Liên hệ

Xem thêm font việt hóa khác