Font Scripture Việt hóa thuộc thể loại running script, font này được phát hành bởi creativemarket.

Giới thiệu Font Việt hóa Scripture

Font việt hóa scripture
Font Việt hóa Scripture

Phông chữ viết tay Scripture được thiết kế rất phóng khoáng, cách viết có sự biến hóa thể hiện qua font có nhiều ký tự thay thế. Font được thiết kế bởi Secondivison Supply phát hành năm 2017.

Bộ font này được admin Đức Thủy FontZin Việt hóa chia sẻ miễn phí tới bạn với mục đích phi thương mại. Font này phù hợp với nhiều kiểu thiết kế.

Ký tự thay thế trong font Scripture Việt hóa

Bạn có thể xem bên dưới để hình dung ký tự mở rộng cũng như copy vào art hoặc sử dụng quy tắc gõ của fontzin để thay thế nhé.

Demo ký tự mở rộng sử dụng quy tăc gõ của fontzin

Nếu bạn chưa nắm rõ quy tắc gõ hãy tìm kiếm với cú pháp “Quy tắc gõ FontZin

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1 z1
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2 N2 O2 P2 Q2 R2 S2 T2 U2 V2 W2 X2 Y2 Z2
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 k2 l2 m2 n2 o2 p2 q2 r2 s2 t2 u2 v2 w2 x2 y2 z2
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3 k3 l3 m3 n3 o3 p3 q3 r3 s3 t3 u3 v3 w3 x3 y3 z3

Test font ở khung bên dưới nhé

V1iệt1 Hóa1 F1ont1 B1ởi1 Đ1ức T2hủy

Link download font

Lưu ý: Font chỉ sử dụng với mục đích cá nhân, thiết kế cho các dự án thương mại vui lòng mua bản quyền từ tác giả.

4.9/5 - (50 bình chọn)

Liên hệ

Xem thêm font việt hóa khác