Dưới đây là 3 mã giảm giá không giới hạn sử dụng cho mọi người, hãy tận dụng nó để được ưu đãi nhé.MàFZ20PT GIẢM 20% cho toàn bộ font.Mà FZ30PT Giảm 30% cho đơn trên 500K.MàFZ40PT Giảm 40% cho đơn trên 1 triệu.